امید دیانات, DDS, خانم

دیدار دکتر. دیانت

آموزش و پرورش

دکتر. دیانات دکترای خود را در جراحی دندان به پایان رساند (DDS) و استاد علوم (خانم) در اندودنتیکس از دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و شهید بهشتی در ایران. او یک عضو هیئت علمی تمام وقت برای بود 5 سالها و یک عمل خصوصی محدود به اندودنتیکس برای 6 سالها قبل از مهاجرت به ایالات متحده. بعد از حرکت, دکتر. دیانت دومین دوره دستیاری ریشه و کارشناسی ارشد خود را در رشته دندانپزشکی از دانشگاه مریلند به پایان رساند..

دکتر. دیانات یکی از دیپلمات های انجمن اندودنتیکس آمریکا است.

جوایز و شناخت

در طول اقامت خود, دکتر. دیانات توسط جایزه یادبود تونی مایکل پونتی شناخته شد, است که به یکی از ارائه فارغ التحصیل ارشد برای برتری در اندودنتیکس بالینی. همچنین, پروژه تحقیقاتی وی در مورد "صحت و کارایی یک سیستم ناوبری پویا برای مکان یابی کانال های کلسیفیه شده” توسط انجمن متخصصان ریشه دندان آمریکا شناخته و تأمین مالی شد (AAE). وی در حال حاضر استادیار بالینی نیمه وقت در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مریلند است, بخش اندودنتیکس.

دکتر. دیانات بیش از منتشر کرده است 45 مقالات بالینی ریشه در مجلات با تأثیر بالا, به خصوص در مناطق بیهوشی و بازسازی پالپ. وی معتقد است كه تلفیق فناوری پیشرفته و عمل مبتنی بر شواهد برای ارائه م effectiveثرترین درمانها برای بیماران وی ضروری است. دکتر. نمایه و معیارهای تحقیقاتی Dianat را می توان یافت اینجا.

وابستگی های حرفه ای

دکتر. دیانات عضو فعال انجمن دندانپزشکان ریشه و انجمن دندانپزشکان آمریکا است.