اندودنتیستهای: همکاران در مراقبت از بیمار

چرا یک متخصص ریشه دندان را انتخاب کنید

دلیل 1: تجربه

به طور متوسط, متخصصان ریشه در حدود انجام می دهند 25 درمان کانال ریشه در هفته, در حالی که دندانپزشکان عمومی حدود دو کار انجام می دهند.

دلیل 2: بهره وری

زیرا آنها تمرین خود را فقط به درمان ریشه محدود می کنند, متخصصین ریشه کارآمد و دقیق هستند. این مساوی با تجربیات مثبت و بهبود سریعتر است.

دلیل 3: دسترسی

اکثر متخصصان ریشه انعطاف پذیری فوق العاده ای را در سازگاری موارد اضطراری ارائه می دهند, بنابراین تأخیر در درمان به حداقل می رسد و بیماران می توانند به سرعت از درد دندان رهایی یابند.

دلیل 4: فن آوری پیشرفته

بسیاری از متخصصان ریشه دندان از پیشرفته ترین فن آوری مانند میکروسکوپ های عملیاتی استفاده می کنند, تصویربرداری دیجیتال, ultrasonic instrumentation, and fiber optics, برای درمان سریع و راحت بیماران خود.

امروز, درمان کانال ریشه غالباً ناراحت کننده تر از داشتن پر کننده نیست.