سخنرانی های تصویری

 

Prashant در ورما, DDS, خانم, FAGD

"استراتژی مدیریت درد برای دندان به شدت علامت”

   

       

      

اما نصرت, DDS, خانم, MDS

"استفاده از فن آوری های جدید در بررسی پیچیده آناتومی ریشه”