بیمه & تامین مالی

ما در بحث از خدمات و هزینه های مرتبط با تشویق قبل از هر درمان ارائه به منظور جلوگیری از سوء تفاهم پرهزینه.

خدمات حرفه ای به طور مستقیم به شما ارائه می شود, هزینه های ما نیز همین است.

قرارداد بیمه شما یک قرارداد بین شما و شرکت بیمه شما است. ما بیماران را تشویق می کنیم تا قبل از درمان مقررات بیمه خود را مطالعه کنند زیرا تفاوت قابل توجهی در پوشش بین شرکت ها و برنامه ها وجود دارد. ما مزایای شما را قبل از قرار ملاقات با شرکت بیمه شما تأیید می کنیم و برآوردی از پرداخت و کسرهای احتمالی ارائه شده در زمان خدمات ارائه می دهیم. به عنوان خدمتی به شما, ما به حامل بیمه شما شکایت می کنیمو پیگیری ادعاها. لطفاً ما را از هرگونه تغییر در بیمه نامه خود مطلع کنید. اکثر شرکت های بیمه ظرف مدت چهار تا شش هفته به مطالبات پاسخ خواهند داد. باقی مانده پس از بازپرداخت بیمه به عهده شما است. حواله سریع شما قابل تقدیر است.

For your convenience, we accept cash, کارت اعتباری, ویزا, مسترکارت, Discover, and American Express. علاوه بر این, we are pleased to offer patient financing through Care Credit. درخواست آنلاین (www.carecredit.com) یا در دفتر ما.

ما بهترین خدمات را با مناسب ترین هزینه به بیماران خود ارائه می دهیم; از این رو, پرداخت باید در زمان ارائه خدمات انجام شود مگر اینکه ترتیب دیگری از قبل گرفته شده باشد. اگر در مورد حساب خود س questionsالی دارید, لطفا با ما تماس بگیرید در شماره تلفن سنترویل اندودنتیکس 703-815-ENDO (3636). چندین بار, یک تماس تلفنی ساده سوء تفاهم ها را برطرف می کند.

Dental Insurance Options for Seniors

Aging may cause teeth to become prone to more issues. The problem is, Medicareour country’s health insurance program for seniorsdoesn’t cover most dental work, and many seniors struggle to find affordable dental insurance.

Caring.com is a leading online destination for caregivers seeking information and support as they care for aging parents, spouses, and other loved ones. They offer thousands of original articles, helpful tools, advice from more than 50 leading experts, a community of caregivers, and a comprehensive directory of caregiving services.

They recently issued a guide to address this issue titled “The Best Dental Insurance for Seniors in 2021”. We hope this guide helps those looking for dental insurances.

Read more about it here- https://www.caring.com/best-dental-insurance/.